Ανακοινώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TEΛΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔ. ΝΕΡΑ 31-12-2014
14/07/2015
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕ» 2015.
01/06/2015
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕ»
26/08/2014


Περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.' ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
11/06/2014

 Περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
19/05/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TEΛΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔ. ΝΕΡΑ 31-12-2013
19/05/2014
ΜΑΤΑΙΩΣΗ Γ.Σ. της 23/12/2013
12/12/2013
Μετά από επίσκεψή μας στη Διεύθυνση Εμπορίου διευθετήθη το θέμα της Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2013 η οποία τελικώς ματαιούται.
Ως εκ τούτου ισχύει κανονικά για την εταιρία η Γ.Σ. του Ιουλίου 2013 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν σ\'αυτή.

Περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
29/11/2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔ. ΝΕΡΑ 31-12-2012
02/09/2013
1 2