Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.' ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
25/06/2013
ΑΡ.ΜΑΕ    64095/62/Β/07/0195
ΑΡ.ΓΕΜΗ  05904140400

Περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.
27/05/2013
1 2