Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.' ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
11/06/2014

ΑΡ.ΜΑΕ    64095/62/Β/07/0195
ΑΡ.ΓΕΜΗ  05904140400

Μετά την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2014 λόγω μη απαρτίας, η αναβληθείσα Γενική Συνέλευση ορίσθηκε την 03/07/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο τόπο,ήτοι στο γραφείο του λογιστή της εταιρίας που βρίσκεται στην οδό Ορφανίδου 1, 2ος όροφος - 54626 Θεσσαλονίκη με τα ίδια θέματα.